+49-(0)180-3560668 trauer@familycards.de
Persbericht, donderdag 9 juli 2015 7:00

Het aantal mensen dat overlijdt aan een acuut hartinfarct is in 2014 met 7 procent gedaald tot 5,3 duizend. Dit zijn er bijna 400 minder dan in 2013. De afname is nagenoeg even groot als in voorgaande jaren. In 2014 is dementie met 12,5 duizend sterfgevallen de grootste doodsoorzaak in Nederland. De sterfte aan dementie overtreft de sterfte aan longkanker of die aan het hartinfarct. Bijna 70 procent van de mensen die overlijden aan dementie is vrouw. Dit blijkt uit cijfers van CBS.

5,3 duizend mensen overleden aan een acuut hartinfarct
In 2014 stierven 2,9 duizend mannen en 2,4 duizend  vrouwen aan een acuut hartinfarct; in totaal 400 minder dan een jaar eerder. Sinds de jaren zeventig daalt het aantal mensen dat hieraan overlijdt gestaag. Deze daling komt onder andere door preventie (minder rokers, meer aandacht voor hoog cholesterol), een betere zorgorganisatie (Coronary Care Units (CCU) in ziekenhuizen), en vooruitgang in behandeling (dotteren, stents en medicijnen), waardoor mensen het acuut hartinfarct overleven en uiteindelijk aan iets anders overlijden.

Bronnen: StatLine: Overledenen; doodsoorzaak naar leeftijd en geslacht