+49-(0)180-3560668 trauer@familycards.de

bejaard+winter

Foto: Sabine Joosten/Hollandse Hoogte

Het sterftecijfer onder Nederlandse senioren ligt in de winter 21 procent hoger dan in de zomer, de zorgkosten zijn ’s winters 13 procent hoger. Dat blijkt uit onderzoek van Leyden Academy on Vitality and Ageing naar seizoensinvloeden op sterfte, zorgkosten en verpleeghuisopnames onder ruim 60.000 Nederlanders ouder dan 65 jaar.

De sterftekans en de zorguitgaven van 65-plussers in het werkgebied van een regionale Nederlandse zorgverzekeraar bleken het hoogst zijn in de herfst en de winter.

Factoren

Als de onderzoeksresultaten worden doorgetrokken naar de gehele populatie van senioren in Nederland, dan impliceert dit dat er jaarlijks ongeveer 7.000 meer ouderen overlijden in de herfst en winter en dat de medische zorguitgaven voor hen in deze jaargetijden ruim 600 miljoen euro hoger liggen dan in lente en zomer.

Voor het verschil tussen de seizoenen in sterftecijfers en zorguitgaven kunnen meerdere oorzaken worden aangewezen. Meest voor de hand liggend zijn klimaatfactoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk en de aan- of afwezigheid van zonlicht.

Onderzoeker Herbert Rolden: “Tijdens extreem hete zomerdagen verschijnen al snel berichten in de media over de risico’s voor ouderen, maar ons onderzoek lijkt uit te wijzen dat de koude maanden gevaarlijker zijn. Toch kan temperatuur niet de enige reden zijn voor de gevonden associatie. Zo zien we dat de seizoenvariatie onder ouderen in verzorgings- of verpleeghuizen, die relatief veel binnen verblijven, net zo groot is als onder ouderen die thuis wonen.”

Griep

Ook externe factoren kunnen volgens Rolden een rol spelen in de seizoenpatronen, zoals luchtverontreiniging of het griepvirus, dat vaker voorkomt in de winter: “Nader onderzoek is nodig naar de precieze invloed die deze factoren hebben op sterfte en ziekte onder Nederlandse ouderen.”

Over de studie is een artikel gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE.

Bron: De Telegraaf